HealthCultures

1.17- 12.18

Health-Cultures is een project van een groep onderzoekers, ontwerpers van De Andere Markt Genk en actoren uit de gezondheidssector. Via een participatief proces geven wij de gezondheidssector vorm als een kruispunt tussen diverse gezondheidsculturen (huidige regels, gewoonten en structuren rond gezondheid die zichtbaar zijn in bv. ziekenhuisarchitectuur, ICT etc.). Door de toenemende multiculturele samenleving groeit de diversiteit aan culturen, wat niet altijd wordt gereflecteerd in het gezondheidssysteem (vb. beperkte doorstroming van oudere migranten naar rusthuizen). Dit project wil daarom met zorgverleners en – vragers de stedelijke gezondheidsculturen in kaart brengen en op basis van het verworven inzicht in hun diversiteit, het gezondheidssysteem opnieuw ontwerpen. Wij kiezen voor Genk als context aangezien een groot percentage van de bevolking van een andere origine is, met even diverse gewoontes rond gezondheidszorg. Het project beantwoordt in 3 fasen 3 vragen:
1. Hoe hebben diverse gezondheidsculturen zich in Genk in het verleden gevormd? Dit neemt de vorm aan van een mapping van ruimtes waar gezondheidszorg een plek had doorheen de geschiedenis.
2. Hoe zien deze gezondheidsculturen er vandaag uit? Dit neemt de vorm aan van een mapping van ruimtes waar gezondheidszorg vandaag een plek heeft.
3. En hoe kunnen we de toekomstige gezondheidssector ontwerpen zodat de diversiteit gereflecteerd wordt? Dit neemt de vorm aan van toekomstscenario’s.

Het project resulteert vandaag in een aantal tastbare uitkomsten:
1. Een tentoonstelling op de Erfgoeddag op 23/4. Hier bouwden we een interactieve stand op met inspiratiekaarten rond zorg die mensen inspireerden om verhalen te vertellen over de geschiedenis van zorg in hun stad.

Screen Shot 2018-01-03 at 14.08.51
2. Een foto-etnografische mapping van het huidige zorg-landschap (deel afgerond, deel in proces).
3. Een eerste pilootproject voor de toekomst werd voorgesteld op 22/9/17 aan een 100tal bezoekers: Een interventie in de publieke ruimte rondom ZOL om de ziekenhuisomgeving te verbinden met de multiculturele wijken rondom. We observeerden dat het bos veelvuldig gebruikt wordt door personeel, patiënten en buurtbewoners om een snelle wandeling te maken. Toch is het bos momenteel een ondergewaardeerd onderdeel van de uitgebreide ziekenhuissite en van Genk als stad. Het project “Stap het Bos in Gang” ziet het bos als een dynamische ontmoetingsplaats tussen culturen. Daarom brengt het de routes van wandelend personeel en patiënten van het ZOL en van de bewoners van de wijken in kaart. Dit resulteert in een papieren subjectieve kaart van persoonlijke routes doorheen het bos. Bovendien werd de plek waar de meeste routes elkaar kruisen omgevormd tot een zitplek die uitnodigt tot ontmoeting tussen de wandelaars.
Definitieve kaart wandelpaden ouitete

Het kruispunt

Medewerkers De Andere Markt: Liesbeth Huybrechts, Irma Földényi, Daniela Dossi, Mela Zuljevic (UHasselt), Katrien Dreessen, Niels Hendriks (LUCA)

Partners: UHasselt, LUCA School of Arts, OCMW Genk, ZOL, Stad Genk

Advertisements