De Andere Job

De Andere Job is een participatief ontwerp project waarbij een informeel leer- en werkruimte wordt gecreëerd en ingericht voor -en samen met- werkzoekenden die problemen bij het vinden van een baan via de reguliere overheidsorganen of commerciële uitzendbureaus. In deze ruimte, in de bibliotheek van de stad en tegenover het treinstation, zullen werkzoekenden worden begeleid door twee job coaches in hun zoektocht naar een baan. Het interieur van dit werkstation worden geproduceerd en geleverd in samenwerking met FabLab Genk en geïnteresseerde werkzoekenden en DAM faciliteert en ondersteunt het participatief ontwerpporces.

EN// De Andere Job is a participatory design project where an informal learning and workspace is created and furnished for -and together with- job seekers that have difficulties finding a job through the regular governmental bodies or commercial employment agencies. In this space, inside the city’s library and opposite the train station, job seekers will be guided by two job coaches on their quest to find employment. The interior of this workstation will be produced and furnished In collaboration with FabLab Genk and interested jobseekers, and DAM is facilitating and supporting such process.

Advertisements