About

Als je kon kiezen, wat voor werk zou je dan willen doen? En hoe zou je werkplek er uitzien? Waar zou die werkplek liggen? En met wie zou je samenwerken? Zit jij ook met veel vragen rond jouw talenten, wat voor werk jij graag zou doen? Heb je goede ideeën voor nieuwe soorten werkplekken en instrumenten? Of ben jij misschien een goed grafisch ontwerper of handig met technologie en kan je dus zelf nieuwe tools maken?

Dat is waar het project De Andere Markt over gaat: een reeks labs waarin we samen denken en werken rond de toekomst van werk.

 

Achtergrond
Het thema ‘werk’ is en blijft brandend actueel – denk maar aan de definitieve sluiting van Ford Genk eind vorig jaar. Net daarom wil het project ‘The Other Market’ samen met Genkenaren (burgers, creatieven, beleidmakers etc.) nadenken over de toekomst van werk in Genk. The Other Market wil jongeren uitdagen om samen nieuwe werkplekken en -instrumenten te bedenken. Werkplekken gericht op je eigen wijk, of juist gericht op de wereld. Instrumenten om aan werk te geraken, werkervaring op te doen of gericht op samenwerken. Door middel van interventies, games, maak en coaching activiteiten wil het project ideeën helpen vormgeven en misschien zelf helpen uitvoeren. Kortom: iedereen is welkom in the Other Market om mee na te denken en samen te werken rond de toekomst van werk in Genk. Bovendien worden alle labs ook live gedeeld via onze website zodat de hele stad kan meevolgen.

Wat gebeurt er?

Je kan komen kennis maken met ons in de straten. We maken portretten van de talenten van Genkenaren (zowel individuen als organisaties). We doen dit door met een marktkraam doorheen de straten te trekken. De marktkraam is ingericht als een soort omgekeerd interimkantoor: we verzamelen en etaleren verhalen over lokale talenten in plaats van jobs. Ook doen we interviews met lokale ondernemers en maken we kaarten die hun sociale en economische netwerk in kaart brengen.

Je kan deelnemen aan een Minilab, een lab waarin we spelenderwijs en co-creatief tot nieuwe ideeën komen. Geïnspireerd door enkele sprekende verhalen die we verzamelden in de straten en bij de organisaties; brainstormen we in het Minilab tussen burgers, lokale organisaties, creatieven en beleidsmakers over de toekomst van werk.

In een Designlab kan je die ideeën vervolgens materialiseren tot werkelijke platformen, tools, objects, diensten of ruimtes.

In een Gamelab kan je abstracte ideeën spelenderwijs visualiseren.

Je kan in een coachingstraject stappen om de kansen te vergroten dat het product, dienst, tool of organisatie in de realiteit kan bestaan en een echte bijdrage kan leveren tot het vraagstuk rond de toekomst van werk.

Alle portretten, labs en uitkomsten worden publiek gedeeld via onze website die functioneert als een Other Market mediakanaal. We besteden veel aandacht aan het ontwikkelen van tools die burgers, beleidsmakers, ontwerpers etc. toelaat bij te dragen aan publieke debatten rond werk (o.m. door participatieve proudctie van media).

Locatie: Hoefstadstraat, Winterslag, Genk

Team: Liesbeth Huybrechts, Teodora Constantinescu, Oswald Devisch, Dirk Osinga (UHasselt), Pablo Calderon, Katrien Dreessen, Ben Hagenaars, Niek Kosten, Andrea Wilkinson (LUCA/KULeuven), Boumediene ‘boemie’ Belbachir (fotograaf), Sarah rombouts (Studio Refugee), Thomas Billen (grafisch ontwerper)

Funding: PLAY!UC, JPI Urban Europe & TRADERS, Marie Curie, City of Genk

ENGLISH VERSION

Our project The Other Market

Unemployment is often being addressed by decision makers and unions via a top-down approach via e.g. implementing policies, programs and projects that aim to create jobs, (co-) working spaces and platforms or create better conditions for jobs. However, citizens are too little involved in the debate on these work-related aspects. The region of Limburg (BE) faces -especially since the closure of the Ford factory in Genk- a great need for enhancing the public debate on (local) work, workspaces, conditions and tools (to create, find, share or experience work) as well as their organisation in the city/regional space.

Therefore, the Other Market/WeforWork, has set up a Living Lab in Genk (BE, Limburg) for the coming two years. Living Labs are ecosystems where the research is not carried out in closed design studios, but via a systematic participatory approach, integrating research and innovation processes. This particular lab is an explorative platform for researchers/teachers, students, policy makers and local community to collaboratively think and work together on the future of “work”, both oriented at the own neighbourhood as on the broader world. Via interventions, games, prototyping and coaching activities The Other Market supports designing or doing future work. We investigate two main questions How can we use design to engage (often marginalized groups of) citizens in (1) the public debate around work, work spaces, tools and their surrounding conditions? (2) How can we co-design proposals for future work, work spaces and tools?

By exploring these questions, we want to increase people’s capabilities of contributing to the public debate on work spaces, platforms and tools and their organisation in the city/regional space. Moreover, we want to enhance the (democratic) public debate in the region of Limburg on work with a wider range of actors (employed and unemployed, different cultures, gender groups, young and old, etc.). Via this public debate we want to come to new design proposals for work, work spaces and platforms. Finally, we want to connect these proposals to existing initiatives, institutions and organisations. To enhance the chance for citizens to be heard in the public debate around work, we will create supportive actions and tools.

·       We collect stories about the skills of inhabitans and (small) organisations in Genk via a mobile market, a cargo bike with which we ride through Genk. This mobile market is a kind of reversed temporary employment agency: we collect and display stories about local skills and conceptions of work, instead of jobs.

·       We conduct interviews under the form of individual creative sessions where we reflect together with shop owners and entrepreneurs on how their businesses are functioning and what are the economic and social networks they form.

·       We organise Minilabs, wherein we generate new ideas about the future of work through co-design at fixed moments in time. Inspired by stories collected in the streets and in the local businesses, these labs are set up as brainstorms between citizens, researchers, professionals and policy makers.

·       Next to the Minilabs, we organise Gamelabs wherein serious games are used as vehicles for participatory prototyping and/or simulations. Abstract, intangible notions such as work or economics are made more concrete by collaboratively prototyping ideas and games. These games will then act as visual tools that support a process of coproduction and participatory design of new types of work, workspaces and tools.

·       We organise Designlabs wherein ideas can be materialised into platforms, tools, objects, services or spaces. The most ‘visible’ and physical outcomes of these labs can be proposals/prototypes for the future of work, work spaces and work tools.

·       We organise coachingtrajectories to enhance the opportunities of products, services, tools or organisations that are generated during the labs to genuinly contribute to the debate about the future of work.

·       All the interventions, labs and outcomes are publicly shared via our website, forming The Other Market media channel. We pay great attention to developing tools that support citizens, policy makers, designers etc. in contributing to mediated public debates on work (focused on participatory production of media).

Location: Hoefstadstraat, Winterslag, Genk

Team: Liesbeth Huybrechts, Teodora Constantinescu, Oswald Devisch, Dirk Osinga (UHasselt), Pablo Calderon, Katrien Dreessen, Ben Hagenaars, Niek Kosten, Andrea Wilkinson (LUCA/KULeuven), Boumediene ‘boemie’ Belbachir (photographer), Sarah rombouts (Studio Refugee), Thomas Billen (graphical designer)

Funding: PLAY!UC, JPI Urban Europe & TRADERS, Marie Curie, City of Genk

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s